การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Data Acquisition

  เครื่องวัดและบันทึกข้อมูลสำหรับงานอุตสาหกรรม

  การเก็บรวบรวมข้อมูล Data Acquisition System คืออะไร มีหน้าที่อะไร ?

  การเก็บรวบรวมข้อมูล Data Acquisition System (DAQ) คือ กระบวนการเก็บข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เช่น แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า หรืออุณหภูมิ ในรูปแบบของสัญญาณแอนะล็อก แล้วจึงนำมาแปลงเป็นสัญญาณดิจิทัล เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปประมวลผลและวิเคราะห์ในระบบคอมพิวเตอร์ โดยเครื่องวัดและบันทึกข้อมูลที่นิยมใช้กันในงานอุตสาหกรรม ได้แก่ เซ็นเซอร์ และอุปกรณ์ตรวจวัดต่าง ๆ

  อุปกรณ์ Data Acquisition System ในงานอุตสาหกรรม ประกอบด้วยอะไรบ้าง ?

  • เซ็นเซอร์ (Sensor) ทำหน้าที่แปลงข้อมูลทางกายภาพ เช่น อุณหภูมิ แรงดัน สัญญาณไฟฟ้า ให้อยู่ในรูปแบบของสัญญาณไฟฟ้า
  • วงจรปรับสัญญาณ (Signal Conditioning Circuitry) ทำหน้าที่ปรับแต่งสัญญาณไฟฟ้าจากเซ็นเซอร์ให้เหมาะสมต่อการแปลงเป็นสัญญาณดิจิทัล
  • ตัวแปลงสัญญาณแอนะล็อกเป็นดิจิทัล (Analogue to Digital Converter) ทำหน้าที่แปลงสัญญาณไฟฟ้าที่ผ่านการปรับแต่งแล้ว ให้เป็นสัญญาณดิจิทัล เพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถนำไปประมวลผลได้

  วิธีใช้ Data Acquisition System เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ต้องการด้วยเซ็นเซอร์ จากนั้นเซ็นเซอร์จะทำการแปลงข้อมูลที่ได้รับให้กลายเป็นสัญญาณไฟฟ้า เพื่อส่งต่อไปยังวงจรปรับสัญญาณ และตัวแปลงสัญญาณ จะทำการแปลงสัญญาณไฟฟ้าให้เป็นสัญญาณดิจิทัล เพื่อนำส่งไปยังระบบคอมพิวเตอร์ และนำไปวิเคราะห์ในลำดับต่อไป

  กระบวนการทำงานของ Data Acquisition System

  การเชื่อมต่ออุปกรณ์

  การทำงานของ Data Acquisition System เริ่มจากผู้ใช้งานทำการเชื่อมต่อเซ็นเซอร์หรืออุปกรณ์ตรวจวัดต่าง ๆ เข้ากับระบบจัดเก็บข้อมูล

  การแปลงข้อมูลให้เป็นสัญญาณไฟฟ้า

  ระบบจัดเก็บข้อมูลจะทำการแปลงสัญญาณที่ได้รับให้กลายเป็นสัญญาณไฟฟ้า ด้วยการเพิ่มความถี่ ขยายสัญญาณ หรือแปลงด้วยวิธีต่าง ๆ ให้เหมาะกับการนำไปใช้

  การแปลงสัญญาณไฟฟ้าให้กลายเป็นสัญญาณดิจิทัล

  เมื่อได้ข้อมูลในรูปแบบสัญญาณไฟฟ้าที่ผ่านการปรับแต่งแล้ว ระบบจัดเก็บข้อมูลจะทำการแปลงสัญญาณไฟฟ้าให้กลายเป็นสัญญาณดิจิทัล เพื่อให้สามารถนำไปใช้งานต่อได้

  การส่งข้อมูล

  ระบบจัดเก็บข้อมูลจะทำการส่งสัญญาณดิจิทัลไปยังระบบคอมพิวเตอร์ ผ่านการเชื่อมต่อที่เสถียรและรวดเร็ว

  การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล

  เมื่อข้อมูลถูกส่งไปยังระบบคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์จะทำการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับ

  การแสดงผล

  หลังจากที่ระบบคอมพิวเตอร์ทำการวิเคราะห์ข้อมูลแล้ว จะจัดเก็บข้อมูลไว้ในรูปแบบไฟล์ และแสดงผลข้อมูลออกมาให้ผู้ใช้งานสามารถทำความเข้าใจได้อย่างง่าย เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่น ๆ ต่อไป

  ระบบรวบรวมข้อมูล Data Acquisition System สามารถนำไปใช้ในด้านใดได้บ้าง ?

  • งานวิจัยและวิเคราะห์ : ใช้ในการรวบรวมข้อมูลจากการทดลอง และนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อนำไปพัฒนาและปรับปรุงผลงาน
  • การตรวจสอบประสิทธิภาพของสินค้า : ใช้ในการทดสอบประสิทธิภาพสินค้า เพื่อให้ตรงตามคุณสมบัติที่ต้องการ
  • การผลิตและการทดสอบคุณภาพ : ใช้ในการควบคุมคุณภาพสินค้าระหว่างการผลิต เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าได้มาตรฐานตามที่กำหนด
  • การซ่อมบำรุง : ใช้ในการวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุความผิดพลาดของเครื่องจักรและระบบการทำงานต่าง ๆ
  • การตรวจสอบเครื่องจักร : ใช้ในการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อวางแผนการบำรุงรักษาอย่างเหมาะสม
  • ระบบควบคุมอัตโนมัติ : ใช้ในการควบคุมกระบวนการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม โดยอาศัยข้อมูลที่รวบรวมได้ เพื่อนำไปใช้สั่งการควบคุมระบบให้ทำงานได้อย่างอัตโนมัติ

  ประโยชน์ของการใช้งาน Data Acquisition System ในงานอุตสาหกรรม

  ระบบรวบรวมข้อมูล Data Acquisition System นิยมนำไปใช้ในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพื่อยกระดับการทำงานและการผลิตให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน โดยระบบ DAQ นี้สามารถทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์ได้หลากหลาย และสามารถป้อนข้อมูลที่ต้องการ เพื่อนำไปใช้ทดสอบและวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ได้อย่างครอบคลุม

  ซื้อเครื่องวัดและจัดเก็บข้อมูล Data Acquisition System ยี่ห้อไหนดี ? พบกับอุปกรณ์เก็บข้อมูล DAQ จากแบรนด์ชั้นนำ ในราคาย่อมเยา ที่ RS

  RS ผู้นำด้านโซลูชันอุตสาหกรรมและอิเล็กทรอนิกส์ มีเครื่องวัดและจัดเก็บข้อมูลให้เลือกหลากหลาย จากแบรนด์ชั้นนำในอุตสาหกรรมที่คุณมั่นใจ ไม่ว่าจะเป็น Keysight Technologies, Sefram และ Phoenix Contact สามารถเลือกซื้อสินค้าที่ต้องการได้อย่างสะดวกตลอด 24 ชม. บนเว็บไซต์ พร้อมบริการจัดส่งทั่วประเทศไทย หรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์เพื่อขอรับคำแนะนำเกี่ยวกับอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลได้เลย

  1 จาก 1
  ผลลัพธ์ต่อหน้า