การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Time Electronic 1049 Temperature Calibrator

  รูปภาพประกอบสินค้าเป็นเพียงรูปภาพใกล้เคียงเท่านั้น กรุณาอ่านรายละเอียดสินค้า


  3 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  57 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units

  ราคา / Price Each

  คือ THB15,782.24

  คุณจ่าย

  THB14,993.13

  (exc. VAT)

  THB16,042.65

  (inc. VAT)

  Units
  Per unit
  1 +THB14,993.13
  RS Stock No.:
  158-8107
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  1049
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Time Electronics