การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Time Electronics 1017 Multi Function Calibrator, 100mA, 100V

  1 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units

  ราคา / Price Each

  THB93,248.96

  (exc. VAT)

  THB99,776.39

  (inc. VAT)

  Units
  Per unit
  1 +THB93,248.96
  RS Stock No.:
  816-0181
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  1017
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Time Electronics