การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  White Button Tactile Switch, SPST 50 mA @ 12 V dc 3.8mm Through Hole

  ราคา / Price Each

  THB27.62

  (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  THB29.55

  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  Units
  6 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units
  ต่อหน่วย
  1 - 24THB27.62
  25 - 49THB26.80
  50 - 99THB25.98
  100 - 399THB25.41
  400 +THB24.88
  RS Stock No.:
  785-6314
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  430466073726
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Wurth Elektronik