การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  IP67 Cap Tactile Switch, SPST 50 mA @ 24 V dc

  51 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units

  ราคา / Price Each

  THB363.64

  (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  THB389.09

  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  Units
  ต่อหน่วย
  1 - 4THB363.64
  5 - 24THB354.28
  25 - 49THB345.28
  50 - 99THB335.37
  100 +THB327.27
  RS Stock No.:
  765-1589
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  5GTH93501
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  MEC