การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Metcal Syringe

  Metcal
  RS Stock No.:
  505-7477
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  7050LL1NPK
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Metcal
  N
  ดู Syringe Barrels ทั้งหมด
  2 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Add to Basket
  Box(es)

  ราคา / Price 1 Box of 50

  THB1,680.22

  (exc. VAT)

  THB1,797.84

  (inc. VAT)

  Box(es)Per BoxPer unit*
  1 +THB1,680.22THB33.604
  *ตัวบ่งบอกราคา / price indicative
  RS Stock No.:
  505-7477
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  7050LL1NPK
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Metcal

  ข้อมูลทางเทคนิค / Technical Data Sheets


  Legislation and Compliance

  COO (Country of Origin):
  US

  รายละเอียดสินค้า / Product Details

  DX250 Series Dispenser & Accessories


  The DX250 Series dispenses low, medium and high viscosity fluids accurately and consistently. The DX200 is immediately usable anywhere in the world with its accompanying tools, accessories and unique universal power supply.


  Syringe/ Dispenser/ Bottles

  2 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Add to Basket
  Box(es)

  ราคา / Price 1 Box of 50

  THB1,680.22

  (exc. VAT)

  THB1,797.84

  (inc. VAT)

  Box(es)Per BoxPer unit*
  1 +THB1,680.22THB33.604
  *ตัวบ่งบอกราคา / price indicative