การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Metcal Manual Syringe Gun, For Use With TS700 Series

  Metcal
  RS Stock No.:
  505-7540
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  TS730SG
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Metcal
  ดูหมวดหมู่นี้
  3 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  57 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Add to Basket
  Units

  ราคา / Price Each

  THB2,824.08

  (exc. VAT)

  THB3,021.77

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 +THB2,824.08
  RS Stock No.:
  505-7540
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  TS730SG
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Metcal

  ข้อมูลทางเทคนิค / Technical Data Sheets


  Legislation and Compliance

  COO (Country of Origin):
  US

  รายละเอียดสินค้า / Product Details

  Metcal Manual Syringe Gun


  The Metcal manual syringe barrel applicator gun offers an affordable dispensing solution for most low to medium viscosity pastes, gels, silicones, greases, adhesives and many other liquids. This manual springe gun is for use with TS700 series. It is an easy to use portable and lightweight manual dispenser for applying most fluids.


  คุณสมบัติ / Specifications

  คุณสมบัติValue
  Accessory TypeManual Syringe Gun
  For Use WithTS700 Series
  Pack Size1
  3 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  57 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Add to Basket
  Units

  ราคา / Price Each

  THB2,824.08

  (exc. VAT)

  THB3,021.77

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 +THB2,824.08