การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Metcal Syringe

  Metcal
  RS Stock No.:
  505-7483
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  7300LL1NPK
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Metcal
  ดู Syringe Barrels ทั้งหมด
  8 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  77 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Add to Basket
  Box(es)

  ราคา / Price 1 Box of 50

  THB2,343.62

  (exc. VAT)

  THB2,507.67

  (inc. VAT)

  Box(es)Per BoxPer unit*
  1 +THB2,343.62THB46.872
  *ตัวบ่งบอกราคา / price indicative
  RS Stock No.:
  505-7483
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  7300LL1NPK
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Metcal

  ข้อมูลทางเทคนิค / Technical Data Sheets


  Legislation and Compliance

  COO (Country of Origin):
  US

  รายละเอียดสินค้า / Product Details

  Metcal Syringe


  The Metcal 700 series 30ml capacity syringe has a unique ultra-low draft of inner diameter yields high accuracy and stability. It comprises of industry compliant, silicone and chloride free, low friction polypropylene.

  Features and Benefits


  Syringe is available in natural colour and used for generic applications

  Applications


  Dispenses low, medium and high viscosity fluids accurately and consistently


  8 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  77 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Add to Basket
  Box(es)

  ราคา / Price 1 Box of 50

  THB2,343.62

  (exc. VAT)

  THB2,507.67

  (inc. VAT)

  Box(es)Per BoxPer unit*
  1 +THB2,343.62THB46.872
  *ตัวบ่งบอกราคา / price indicative