การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Antex Electronics Soldering Accessory Soldering Iron Stand, for use with TCP; LR21 & FE57 Soldering Irons

  11 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  169 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units

  ราคา / Price Each

  คือ THB517.73

  คุณจ่าย

  THB414.12

  (exc. VAT)

  THB443.11

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 - 4THB414.12
  5 +THB340.82
  RS Stock No.:
  431-4139
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  H400020
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Antex Electronics