การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Antex Electronics Soldering Accessory Soldering Iron Stand, for use with Antex Soldering Irons

  33 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units

  ราคา / Price Each

  THB675.46

  (exc. VAT)

  THB722.74

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 +THB675.46
  RS Stock No.:
  200-7744
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  H8B0600
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Antex Electronics