การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Antex Electronics Soldering Accessory Soldering Iron Cleaning Sponge, for use with Soldering Station

  16 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  826 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units

  ราคา / Price Each

  THB97.47

  (exc. VAT)

  THB104.29

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 - 4THB97.47
  5 +THB80.21
  RS Stock No.:
  518-999
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  Y023150
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Antex Electronics