การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Bahco B220.007 Phillips; Slotted Insulated Screwdriver Set, 7-Piece

  8 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units

  ราคา / Price Each

  คือ THB3,113.15

  คุณจ่าย

  THB2,636.60

  (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  THB2,821.16

  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  Units
  ต่อหน่วย
  1 +THB2,636.60
  RS Stock No.:
  124-6357
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  B220.007
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Bahco