Bahcoเครื่องมือ Bahco สำหรับโซลูชันอุตสาหกรรม

ให้ประสิทธิภาพและประสิทธิภาพในทุกสภาพการทำงาน แม้ว่าจะเป็นเครื่องมือสำหรับทำงานในที่สูงหรือเครื่องมือไม่ก่อให้เกิดประกายไฟสำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงต่อการระเบิด Bahco สามารถจัดหาโซลูชันให้ได้


แนะนำผลิตภัณฑ์

เครื่องมือสำหรับทำงานในที่สูง

•ระบบป้องกันเครื่องมือตกหล่น ซึ่งอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บต่อบุคคล สิ่งอำนวยความสะดวก หรือขัดจังหวะการทำงาน
•ให้การขนส่งเครื่องมือที่ปลอดภัยไปยังที่ทำงานและการรักษาเครื่องมือไว้ระหว่างการใช้งานซึ่งเชื่อถือได้
•ระบบป้องกันการหล่นประกอบด้วยเครื่องมือประเภทมือถือ เข็มขัด และสายคล้องหลากหลายชนิด

ดูเครื่องมือสำหรับทำงานในที่สูง

เครื่องมือ ERGO

•ด้ามจับเครื่องมือ ERGO™ ออกแบบมาเพื่อให้คุณใช้งานและควบคุมครื่องมือได้แม่นยำยิ่งขึ้น
•การออกแบบที่สบายทำให้ใช้แรงจับน้อยที่สุด ซึ่งทำให้กล้ามเนื้อมือได้ผ่อนคลายและลดความเสี่ยงในการเกิดความเหนื่อยล้า

ดูรายการผลิตภัณฑ์ ERGO

ชุดเครื่องมือ

•ชุดเครื่องมืออเนกประสงค์ช่วยสนับสนุนความต้องการด้านการซ่อมบำรุงในทุกๆ วัน
•อุปกรณ์สำหรับวิศวกรออกแบบมาสำหรับวิศวกรมืออาชีพ สำหรับวิศวกรเซอร์วิสถึงช่างไฟฟ้า
•อุปกรณ์สำหรับช่างไฟฟ้าจำหน่ายแล้ว พร้อมรายการอุปกรณ์มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับ VDE /1000V
•ออกแบบและผลิตมาสำหรับมืออาชีพที่ต้องการ

ดูรายการผลิตภัณฑ์

ศูนย์วิทย

วิดีโอ

เครื่องมือแบบมือถือ Bahco จาก ERGO™
หมวดสินค้าสำหรับ Bahco / Categories for Bahco

Hand Tools (1629)

Power Tools, Soldering & Welding (43)

Test & Measurement (9)

Personal Protective Equipment & Workwear (6)

Enclosures, Storage & Material Handling (2)

Facilities Cleaning & Maintenance (1)

Fuses, Sockets & Circuit Breakers (1)

Site Safety (1)

การค้าหาล่าสุด / Recently Searched
ต้องการความช่วยเหลือติดต่อเราที่ /
Need help, please call us on :
+66 2 648 6868