การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  RS PRO Pressure Sensor, 0bar Min, 10bar Max, Voltage Output, Relative Reading

  18 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units

  ราคา / Price Each

  THB10,466.91

  (exc. VAT)

  THB11,199.59

  (inc. VAT)

  Units
  Per unit
  1 +THB10,466.91
  RS Stock No.:
  797-5037
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  RS PRO