การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Pressure Sensors

  อุปกรณ์ตรวจวัดแรงดัน (Pressure Sensor)

  เซ็นเซอร์วัดแรงดัน Pressure Sensor คืออะไร ?

  เซ็นเซอร์วัดแรงดัน อุปกรณ์ตรวจวัดแรงดัน (Pressure Sensor/Pressure Switch) คือ อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับตรวจวัดแรงดันของแก๊สหรือของเหลว โดยเซ็นเซอร์วัดความดันนี้จะทำหน้าที่แปลงค่าที่วัดได้ให้กลายเป็นสัญญาณไฟฟ้า และแสดงออกมาเป็นค่าที่ผู้ใช้งานสามารถอ่านได้

  เซ็นเซอร์วัดความดันมีเทคโนโลยีการทำงานที่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับความต้องการในการวัด โดยสามารถแบ่ง Pressure Sensor ตามหลักการทำงานได้ 5 รูปแบบ ดังนี้

  • เซ็นเซอร์แบบใช้ความต้านทาน (Resistive Sensor) เซ็นเซอร์ประเภทนี้จะทำการวัดแรงดันโดยอาศัยหลักการเปลี่ยนแปลงความต้านทาน และแสดงค่าที่ได้ออกมาบนเกจวัด
  • เซ็นเซอร์แบบคาปาซิทีฟ (Capacitive Sensor) เซ็นเซอร์วัดความดันชนิดนี้ทำงานได้ด้วยความไวสูง สามารถวัดแรงดันที่เกิดขึ้นในระดับต่ำกว่า 10 บาร์ และมีความทนทานต่อแรงดันสูง
  • เซ็นเซอร์แบบเพียโซอิเล็กทริก (Piezoelectric Sensor) เซ็นเซอร์ประเภทนี้ทำงานโดยการเปลี่ยนแรงดันที่เกิดขึ้นให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้า และแสดงค่าออกมาให้ผู้ใช้งานอ่านได้ เหมาะสำหรับการวัดแรงดันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
  • เซ็นเซอร์แบบออปติคอล (Optical Sensor) ใช้หลักการตรวจวัดแรงดันด้วยการส่งแสงไปยังวัตถุ และรอให้วัตถุสะท้อนแสงกลับมา เซ็นเซอร์วัดแรงดันประเภทนี้สามารถทำงานได้ดีในสภาพแวดล้อมที่มีสัญญาณรบกวนสูง
  • MEMS (Micro Electro Mechanical System) เซ็นเซอร์วัดแรงดันเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด สามารถตรวจวัดแรงดันได้ละเอียดในระดับไมโคร

  ประเภทของเซ็นเซอร์วัดแรงดัน

  นอกจากการแบ่ง Pressure Sensor ตามหลักการทำงานแล้ว เรายังสามารถแบ่งประเภทของเซ็นเซอร์วัดแรงดันได้จากรูปแบบการใช้งาน โดยพิจารณาจากช่วงการวัดแรงดันที่สามารถวัดได้, อุณหภูมิที่สามารถใช้งานได้ และชนิดของแรงดันที่วัดได้

  • Absolute Pressure Sensor: เซ็นเซอร์วัดแรงดันสัมบูรณ์
  • Gauge Pressure Sensors: เซ็นเซอร์วัดแรงดันแบบสัมพัทธ์
  • Sealed Gauge Pressure Sensor: มีลักษณะคล้ายกับเซ็นเซอร์วัดแรงดันแบบสัมพัทธ์
  • Differential Pressure Sensor: เซ็นเซอร์วัดความต่างระหว่างแรงดันสองจุด มักใช้สำหรับวัดความต่างของแรงดัน ระดับของเหลว และอัตราการไหล

  เซ็นเซอร์วัดแรงดัน นำไปใช้ในงานประเภทใดได้บ้าง ?

  เซ็นเซอร์วัดแรงดัน หรืออุปกรณ์ตรวจวัดแรงดัน สามารถนำไปใช้งานได้ในหลากหลายอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการแพทย์ การบิน ยานยนต์ หรืออุตสาหกรรมทางทะเล โดยในแต่ละอุตสาหกรรมอาจเรียกเซ็นเซอร์วัดแรงดันด้วยชื่อที่ต่างกันไป เช่น สวิตช์ความดันสำหรับวัดแรงดันของปั๊มน้ำหรือปั๊มลม

  การเลือกซื้อเซ็นเซอร์วัดแรงดันให้เหมาะกับการใช้งาน

  การเลือกเซ็นเซอร์วัดแรงดันให้เหมาะกับการนำไปใช้ ควรพิจารณาจากปัจจัยเหล่านี้

  1. ช่วงการวัดแรงดัน (Pressure Range)

  เลือกเซ็นเซอร์ให้เหมาะกับช่วงแรงดันที่ต้องการวัด โดยควรเผื่อช่วงการวัดไว้เล็กน้อย สำหรับกรณีที่แรงดันมีการเปลี่ยนแปลง

  2. ประเภทของแรงดัน (Pressure Type)

  เลือกเซ็นเซอร์ให้เหมาะกับประเภทของแรงดันที่ต้องการวัด เช่น ต้องการวัดแรงดันเทียบกับแรงดันในบรรยากาศ หรือต้องการวัดความต่างระหว่างแรงดันสองจุด

  3. ประเภทของเซ็นเซอร์ (Sensor Type)

  เซ็นเซอร์วัดแรงดันมีอยู่ด้วยกันหลายประเภท ดังที่เราแนะนำไปข้างต้น การเลือกประเภทของเซ็นเซอร์ที่เหมาะสม จะช่วยให้ได้ผลลัพธ์การวัดที่แม่นยำมากที่สุด และช่วยลดโอกาสที่เซ็นเซอร์จะได้รับความเสียหายจากการใช้งาน

  4. การส่งสัญญาณขาออก (Output Signal)

  เลือกเซ็นเซอร์จากรูปแบบของการส่งสัญญาณขาออกที่ต้องการ มีอยู่ด้วยกัน 3 รูปแบบ

  • แรงดันไฟฟ้า (Voltage): ใช้งานง่าย เชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นได้สะดวก
  • กระแสไฟฟ้า (Current): มีสัญญาณรบกวนน้อย เหมาะกับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงรบกวน
  • ดิจิทัล (Digital): ใช้งานง่าย ประมวลผลข้อมูลได้แบบ Real-Time

  5. อุณหภูมิการทำงาน (Operating Temperature)

  เลือกเซ็นเซอร์ที่สามารถทนต่ออุณหภูมิสูงได้ เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน

  เลือกซื้อ Pressure Sensor/Pressure Switch ราคาส่ง ที่ RS

  RS ผู้นำด้านโซลูชันอุตสาหกรรมและอิเล็กทรอนิกส์ ขายอุปกรณ์ตรวจวัดแรงดันคุณภาพสูงสำหรับใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรม คัดสรรจากแบรนด์ชั้นนำที่ได้มาตรฐาน สามารถเลือกซื้อเซ็นเซอร์วัดความดันที่คุณต้องการในราคาที่ย่อมเยาได้ทางเว็บไซต์ตลอด 24 ชม. พร้อมบริการจัดส่งทั่วประเทศไทย หรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์เพื่อขอรับคำแนะนำเกี่ยวกับสินค้าได้เลย

  1 จาก 1
  ผลลัพธ์ต่อหน้า