การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  TE Connectivity LM31-00000F Series Gauge Pressure Sensor, 5psi Min, 5psi Max, 4.5V High Level Output Output, Gauge


  20 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units

  ราคา / Price Each

  THB9,276.39

  (exc. VAT)

  THB9,925.74

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 - 4THB9,276.39
  5 - 9THB9,090.87
  10 - 24THB8,909.06
  25 - 49THB8,730.88
  50 +THB8,556.26


  RS Stock No.:
  235-5208
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  LM31-00000F-005PG
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  TE Connectivity