การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Myrra 15V ac 2 Output Through Hole PCB Transformer, 2VA

  69 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units

  ราคา / Price Each

  THB184.95

  (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  THB197.90

  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  Units
  ต่อหน่วย
  1 - 24THB184.95
  25 - 49THB179.41
  50 - 99THB173.88
  100 - 249THB170.16
  250 +THB166.45
  RS Stock No.:
  173-9743
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  44130
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Myrra