การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Myrra 15V ac 2 Output Through Hole PCB Transformer, 3.2VA

  96 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units

  ราคา / Price Each

  THB290.54

  (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  THB310.88

  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  Units
  ต่อหน่วย
  1 - 24THB290.54
  25 - 49THB281.81
  50 - 99THB273.09
  100 - 249THB267.28
  250 +THB261.48
  RS Stock No.:
  173-9888
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  44202
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Myrra