การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Myrra 15V ac 2 Output Through Hole PCB Transformer, 2.5VA


  4 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  31 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units

  ราคา / Price Each

  THB356.77

  (exc. VAT)

  THB381.74

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 - 24THB356.77
  25 - 49THB346.05
  50 - 99THB335.37
  100 - 249THB328.22
  250 +THB321.09


  RS Stock No.:
  173-9816
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  44166
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Myrra