การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Tork Tork Rolled Blue Paper Towel, 324 x 385mm, 3-Ply


  45 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units

  ราคา / Price Each

  THB1,432.93

  (exc. VAT)

  THB1,533.24

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 +THB1,432.93


  RS Stock No.:
  240-9434
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  130083
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Tork