การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Tork Tork Rolled Blue Paper Towel


  6 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units

  ราคา / Price Each

  THB3,497.64

  (exc. VAT)

  THB3,742.47

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 +THB3,497.64


  RS Stock No.:
  240-9430
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  130051
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Tork