การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Tork Rolled Blue Paper Towel, 150 m x 194mm, 2-Ply


  19 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Box(es)

  ราคา / Price 1 Box of 6

  THB2,888.82

  (exc. VAT)

  THB3,091.04

  (inc. VAT)

  Box(es)Per BoxPer unit*
  1 +THB2,888.82THB481.47
  *ตัวบ่งบอกราคา / price indicative


  RS Stock No.:
  136-9601
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  128107
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Tork