การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Tork Rolled Blue Paper Towel, 119 m x 235mm


  32 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Box(es)

  ราคา / Price 1 Box of 2

  THB5,942.32

  (exc. VAT)

  THB6,358.28

  (inc. VAT)

  Box(es)Per BoxPer unit*
  1 +THB5,942.32THB2,971.16
  *ตัวบ่งบอกราคา / price indicative


  RS Stock No.:
  136-9615
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  130081
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Tork