การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Tork Rolled Blue Paper Towel, 255 m x 235mm

  Tork
  RS Stock No.:
  136-9611
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  130052
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Tork
  ดู Paper Towels ทั้งหมด
  19 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  44 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Add to Basket
  Box(es)

  ราคา / Price 1 Box of 2

  THB3,829.51

  (exc. VAT)

  THB4,097.58

  (inc. VAT)

  Box(es)Per BoxPer unit*
  1 +THB3,829.51THB1,914.755
  *ตัวบ่งบอกราคา / price indicative
  RS Stock No.:
  136-9611
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  130052
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Tork

  ข้อมูลทางเทคนิค / Technical Data Sheets


  Legislation and Compliance

  COO (Country of Origin):
  DE

  รายละเอียดสินค้า / Product Details

  Tork Wiping Paper Plus Food Contact Approved


  Tork Wiping Paper Plus is soft, strong and absorbent providing efficient drying and less waste. Excellent for mopping up liquids and for drying hands plus compatible with the Tork Centrefeed dispensers or the Floor or Wall Stand dispensers.

  FEATURES and BENEFITS:


  Wiping Paper Plus

  Free flowing

  Food contact approved

  Soft

  Strong

  Absorbent

  Efficient

  Less waste

  Use for mopping up liquids and drying hands

  Compatible with the Tork Centrefeed Dispensers or Floor or Wall Stand dispensers


  Washroom Systems - SCA Hygiene Products

  คุณสมบัติ / Specifications

  คุณสมบัติ
  Value
  Form FactorRoll
  ColourBlue
  Sheet Size255 m x 235mm
  RangeWiping Paper Plus
  Better World ProductYes
  Better World VerificationEU EcoLabel, FSC Certified
  19 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  44 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Add to Basket
  Box(es)

  ราคา / Price 1 Box of 2

  THB3,829.51

  (exc. VAT)

  THB4,097.58

  (inc. VAT)

  Box(es)Per BoxPer unit*
  1 +THB3,829.51THB1,914.755
  *ตัวบ่งบอกราคา / price indicative