การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Phoenix Contact Motor Starter, Reversing, 1 kW, 2.4 A

  1 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units

  ราคา / Price Each

  THB12,056.83

  (exc. VAT)

  THB12,900.81

  (inc. VAT)

  Units
  Per unit
  1 +THB12,056.83
  RS Stock No.:
  768-1136
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  2902744
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Phoenix Contact