การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Phoenix Contact Motor Starter, 1 kW, 24 V dc, 2.4 A

  9 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  24 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units

  ราคา / Price Each

  THB8,442.79

  (exc. VAT)

  THB9,033.79

  (inc. VAT)

  Units
  Per unit
  1 - 4THB8,442.79
  5 +THB6,948.42
  RS Stock No.:
  666-9740
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  2297031
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Phoenix Contact