การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  TE Connectivity

  RS Stock No.:
  200-6116
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  G-NSDOG2-001
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  TE Connectivity
  TE Connectivity
  ดู Motion Sensor ICs ทั้งหมด
  1 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Add to Basket
  Units

  ราคา / Price Each

  คือ THB9,321.07

  คุณจ่าย

  THB7,543.92

  (exc. VAT)

  THB8,071.99

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 - 9THB7,543.92
  10 - 24THB7,393.04
  25 - 49THB7,245.18
  50 +THB7,100.28
  RS Stock No.:
  200-6116
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  G-NSDOG2-001
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  TE Connectivity

  ข้อมูลทางเทคนิค / Technical Data Sheets


  Legislation and Compliance


  รายละเอียดสินค้า / Product Details

  The TE Connectivity DOG2 MEMS series inclinometer dual axis is mainly developed with focus on platform levelling, dynamic engine management, tip-over protection and tilt alarm. A fast response time and good accuracy makes this device the ideal choice for mobile levelling applications. The integrated filter improves performance and allows using the sensor in many noisy environments.

  Measurement ranges ±25°, ±45° and ±90°
  12 bit resolution
  100 Hz refresh rate


  1 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Add to Basket
  Units

  ราคา / Price Each

  คือ THB9,321.07

  คุณจ่าย

  THB7,543.92

  (exc. VAT)

  THB8,071.99

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 - 9THB7,543.92
  10 - 24THB7,393.04
  25 - 49THB7,245.18
  50 +THB7,100.28