การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Dom Metalux Mortice Lock

  RS Stock No.:
  212-3848
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  7 - F107460010
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Dom Metalux
  Dom Metalux
  ดู Mortice Locks ทั้งหมด
  3 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  12 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Add to Basket
  Units

  ราคา / Price Each

  THB2,000.96

  (exc. VAT)

  THB2,141.03

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 +THB2,000.96
  RS Stock No.:
  212-3848
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  7 - F107460010
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Dom Metalux

  สถานะRoHS: ไม่สามารถใช้ได้

  COO (Country of Origin):
  FR

  ข้อมูลทางเทคนิค / Technical Data Sheets


  Legislation and Compliance

  สถานะRoHS: ไม่สามารถใช้ได้

  COO (Country of Origin):
  FR

  รายละเอียดสินค้า / Product Details

  The Metalux n°7 is a European profile single point mortise lock for metal doors. Designed for an integration into aluminium and steel profiles, it adapts perfectly to a new or replacement environment. Its interaxis is 70 or 85 mm. Reversible, it is equipped with a deadbolt and a silent latch which ensures a soft entry into the strike plate. The anti-corrosion treatment of its interior parts ensures durability over time.


  Locking elements: Deadbolt and latchbolt
  Key action on latch
  Reversible
  70 mm Interaxis
  Backset: 21, 24.5 or 31 mm (refer to the Techdrawings)
  Case depth: 36 mm (F107360010), 39.5 (F107390010) or 46 mm (F107460010).
  Galet 8 mm
  Deadbolt and latchbolt
  European Profile Cylinder
  21 mm Axis


  Supplied with

  Striker Plate


  คุณสมบัติ / Specifications

  คุณสมบัติValue
  Forend FinishSteel
  3 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  12 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Add to Basket
  Units

  ราคา / Price Each

  THB2,000.96

  (exc. VAT)

  THB2,141.03

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 +THB2,000.96