การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Dom Metalux Mortice Lock

  Dom Metalux
  RS Stock No.:
  212-3848
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  7 - F107460010
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Dom Metalux
  ดู Mortice Locks ทั้งหมด
  2 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Add to Basket
  Units

  ราคา / Price Each

  THB1,974.59

  (exc. VAT)

  THB2,112.81

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 +THB1,974.59
  RS Stock No.:
  212-3848
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  7 - F107460010
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Dom Metalux

  ข้อมูลทางเทคนิค / Technical Data Sheets


  Legislation and Compliance

  สถานะRoHS: ไม่สามารถใช้ได้

  COO (Country of Origin):
  FR

  รายละเอียดสินค้า / Product Details

  The Metalux n°7 is a European profile single point mortise lock for metal doors. Designed for an integration into aluminium and steel profiles, it adapts perfectly to a new or replacement environment. Its interaxis is 70 or 85 mm. Reversible, it is equipped with a deadbolt and a silent latch which ensures a soft entry into the strike plate. The anti-corrosion treatment of its interior parts ensures durability over time.

  Locking elements: Deadbolt and latchbolt
  Key action on latch
  Reversible
  70 mm Interaxis
  Backset: 21, 24.5 or 31 mm (refer to the Techdrawings)
  Case depth: 36 mm (F107360010), 39.5 (F107390010) or 46 mm (F107460010).
  Galet 8 mm
  Deadbolt and latchbolt
  European Profile Cylinder
  21 mm Axis

  Supplied with

  Striker Plate

  คุณสมบัติ / Specifications

  คุณสมบัติValue
  Forend FinishSteel

  2 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Add to Basket
  Units

  ราคา / Price Each

  THB1,974.59

  (exc. VAT)

  THB2,112.81

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 +THB1,974.59