การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Bourns Wire Wound Inductor Inductor Kit, 250 pieces

  8 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units

  ราคา / Price Each

  THB2,915.36

  (exc. VAT)

  THB3,119.44

  (inc. VAT)

  Units
  Per unit
  1 +THB2,915.36
  RS Stock No.:
  692-8645
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  CC/CM453232-LAB1
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Bourns