การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Wurth Elektronik 0402A WE-KI SMD Wire Wound Ceramic Inductor Inductor Kit, 36 pieces

  1 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units

  ราคา / Price Each

  THB7,254.75

  (exc. VAT)

  THB7,762.58

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 +THB7,254.75
  RS Stock No.:
  862-5060
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  744765A
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Wurth Elektronik