การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Bourns Ferrite Core Inductor Kit, 44 pieces

  6 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units

  ราคา / Price Each

  THB1,959.11

  (exc. VAT)

  THB2,096.25

  (inc. VAT)

  Units
  Per unit
  1 +THB1,959.11
  RS Stock No.:
  811-3731
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  CCAUTO-LAB1
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Bourns