การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  RS PRO Galvanised Steel PVC Coated Fixing Strap, 10m x 26mm

  9 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Reel(s)

  ราคา / Price 1 Reel of 10 Metre(s)

  THB4,395.83

  (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  THB4,703.54

  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  Reel(s)
  Per Reel
  Per Metre*
  1 +THB4,395.83THB439.583

  *ตัวบ่งบอกราคา / price indicative

  RS Stock No.:
  484-7049
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  RS PRO