การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  RS PRO Galvanised Steel Plastic Coated Fixing Strap, 10m x 17mm

  ข้อมูลทางเทคนิค / Technical Data Sheets (2)  ราคา / Price 1 Reel of 10 Metre(s)

  คือ THB2,526.54

  คุณจ่าย

  THB2,020.92

  (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  THB2,162.38

  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ม้วน
  37 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  ม้วน
  Per Reel
  ต่อเมตร*
  1 +THB2,020.92THB202.092

  *ตัวบ่งบอกราคา / price indicative

  RS Stock No.:
  291-054
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  RS PRO