การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  RS PRO Galvanised Steel Fixing Strap, 10m x 18mm

  15 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  ม้วน

  ราคา / Price 1 Reel of 10 Metre(s)

  THB1,303.37

  (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  THB1,394.61

  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ม้วน
  Per Reel
  ต่อเมตร*
  1 +THB1,303.37THB130.337

  *ตัวบ่งบอกราคา / price indicative

  RS Stock No.:
  377-338
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  RS PRO