การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  DiodesZetex AL5890-20P1-13 PowerDI 123 Display Driver, 2 Pin, 2.5 → 5.5 V

  705 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units

  ราคา / Price Each: (In a Pack of 50)

  THB11.195

  (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  THB11.979

  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  Units
  ต่อหน่วย
  ต่อแพ็ค*
  50 - 2450THB11.195THB559.75
  2500 - 4950THB10.916THB545.80
  5000 +THB10.748THB537.40

  *ตัวบ่งบอกราคา / price indicative

  ตัวเลือกบรรจุภัณฑ์ / Packaging Options :
  RS Stock No.:
  182-8345
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  AL5890-20P1-13
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  DiodesZetex