การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  DiodesZetex AL5890-10P1-13 PowerDI 123 Display Driver, 2 Pin, (Maximum) 45 V

  26700 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  เลือกหรือพิมพ์จำนวน

  ราคา / Price Each: (In a Pack of 50)

  THB10.434

  (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  THB11.164

  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  Units
  ต่อหน่วย
  ต่อแพ็ค*
  50 - 2450THB10.434THB521.70
  2500 - 4950THB10.173THB508.65
  5000 +THB10.017THB500.85

  *ตัวบ่งบอกราคา / price indicative

  ตัวเลือกบรรจุภัณฑ์ / Packaging Options :
  RS Stock No.:
  182-8313
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  AL5890-10P1-13
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  DiodesZetex