การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Dormer Ball Nosed Cone Burr, 12.7mm Capacity, Carbide Blade

  19 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units

  ราคา / Price Each

  THB1,738.94

  (exc. VAT)

  THB1,860.67

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 - 4THB1,738.94
  5 +THB1,431.15
  RS Stock No.:
  195-6082
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  P82112.7X6.0
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Dormer