การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Dormer P821 Series Ball Nosed Cone Burr, 6.0mm Capacity, Carbide Blade

  42 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units

  ราคา / Price Each

  THB903.35

  (exc. VAT)

  THB966.58

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 +THB903.35
  RS Stock No.:
  195-6080
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  P8216.0X6.0
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Dormer