การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Dormer Ball Nosed Cone Deburring Tool, 3mm Capacity, Carbide Blade

  15 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units

  ราคา / Price Each

  THB671.61

  (exc. VAT)

  THB718.62

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 +THB671.61
  RS Stock No.:
  272-9576
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  P821C3.0X3.0
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Dormer