การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Dormer P805 Series Ball Nosed Cylinder Burr, 9.6mm Capacity, Carbide Blade

  158 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units

  ราคา / Price Each

  THB1,066.22

  (exc. VAT)

  THB1,140.86

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 - 4THB1,066.22
  5 +THB877.51
  RS Stock No.:
  195-6068
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  P8059.6X6.0
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Dormer