การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Wurth Elektronik Crimp Die Set

  1 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units

  ราคา / Price Each

  คือ THB14,779.86

  คุณจ่าย

  THB12,916.81

  (exc. VAT)

  THB13,820.99

  (inc. VAT)

  Units
  Per unit
  1 +THB12,916.81
  RS Stock No.:
  847-6701
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  600619228180
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Wurth Elektronik