Site Mapการจัดส่งและการส่งคืนสินค้า

การจัดส่ง
การติดตามพัสดุ
การคืนสินค้า


การจัดการบัญชีและออกใบแจ้งหนี้

บัญชีของฉัน
เปิดบัญชี
ใบแจ้งหนี้


RS Components Co., Ltd. 209/1 K Tower B, 18th Floor, Unit 1- 2, Sukhumvit 21 Road (Asoke), Klongtoey Nua, Wattana, Bangkok 10110
RS ออนไลน์ สายด่วน: +66 2 648 6868 หรือ onlinehelp.TH@rs-components.com (8.30 น. - 17.30 น. วันจันทร์ – วันศุกร์)