แบรนด์ยอดนิยม Memory Chips

Texas Instruments
Microchip
Analog Devices
Vishay