แบรนด์ยอดนิยม Ribbon & Flat Cable

Wurth Elektronik
3M
TE Connectivity
Amphenol
Wurth Elektronik
3M
TE Connectivity
Amphenol