แบรนด์ยอดนิยม Power Management ICs

Texas Instruments
Microchip
Analog Devices
Vishay