การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Turck 2 Channel Galvanic Barrier, Analogue Input Isolator, Current, Voltage Input, Current Output, ATEX, IECEx

  6 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units

  ราคา / Price Each

  THB15,549.29

  (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  THB16,637.74

  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  Units
  ต่อหน่วย
  1 +THB15,549.29
  RS Stock No.:
  808-6548
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  IM31-22EX-I
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Turck