การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Jokari Wire Stripper, 50mm Min, 70mm Max

  11 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units

  ราคา / Price Each

  THB1,178.58

  (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  THB1,261.08

  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  Units
  ต่อหน่วย
  1 +THB1,178.58
  RS Stock No.:
  179-2278
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  10700
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Jokari