การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Jokari Wire Stripper, 4mm Min, 70mm Max

  12 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units

  ราคา / Price Each

  THB8,535.20

  (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  THB9,132.66

  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  Units
  ต่อหน่วย
  1 +THB8,535.20
  RS Stock No.:
  179-2307
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  71000
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Jokari