การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Jelt Dry Industrial Wipes, Bag of 40

  26 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Bag(s)

  ราคา / Price 1 Bag of 40

  THB828.25

  (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  THB886.23

  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  Bag(s)
  Per Bag
  ต่อหน่วย*
  1 +THB828.25THB20.706

  *ตัวบ่งบอกราคา / price indicative

  RS Stock No.:
  231-3068
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  003825
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Jelt