การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Tork Dry Industrial Wipes, Roll of 1


  28 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units

  ราคา / Price Each

  THB4,402.68

  (exc. VAT)

  THB4,710.87

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 +THB4,402.68


  RS Stock No.:
  136-9624
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  530237
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Tork